vrijdag 9 januari 2009

Kesa (1)

De zevende les die we bij quilten speciaal hebben gehad werd gegeven door Walter Brix en ging over de Japanse (textiel-) cultuur.
.
Eén van de dingen die werd behandeld was de kesa. Een kesa is kort gezegd een soort traditioneel 'bedel-patchwork' dat als een soort mantel werd gedragen door Japanse boedhistische monniken (omdat deze monniken alle werelds bezit hebben afgezworen mogen ze geen nieuwe stoffen gebruiken voor hun kleding). De kesa wordt gemaakt volgens traditionele regels één daarvan is dat hij altijd uit een oneven aantal banen bestaat, maar er is ook veel vrijheid. Wil je er meer over lezen, klik dan hier.
.
Als huiswerk moesten we één of meer kesa's maken en daarbij experimenteren met de verschillende mogelijkheden. Ik heb er voor gekozen om er een aantal te maken op A-4 formaat; dit is mijn eerste, een collage van een aantal foto's met structuren uit de natuur:
.


The seventh workshop of quilten speciaal was teached by Walter Brix and was about Japanese (textile-) culture.
One of the things that we learned about was the kesa. In short, a kesa is a kind of traditional 'beggars-patchwork' that was worn like a kind of cloak by Japanese budhist monks (who have forsaken all worthly posessions and are not allowed to use new fabrics for clothing). The kesa is made following traditional rules, one of which being a kesa always excisting of an uneven number of vertical rows, but there also is a lot of freedom in design. Do you want to read more about ik, click here.

For homework we had to make one or more kesa and experiment with different design possibilities. I choose to make a few one on letter-format; on the picture is the first one, a paper-collage of some of the pictures I took from structures in nature.

Geen opmerkingen: