zaterdag 17 januari 2009

De prijs van goud 1

Zoals ik al eerder had geschreven is het thema van "de Uitdaging" dus goud. Ik had al veel dingen verzonnen met goud, maar echt inspiratie voor een quilt had ik nog niet. En dat terwijl de deadline, 1 februari, akelig snel dichterbij aan het komen was.


En toen zag ik op Canvas (België 2) het laatste stukje van een aflevering van "Panorama" over de winning van goud in de Amazone en de gevolgen die dat heeft voor mens en milieu en ik was geschokt. Ik ben toen gaan googelen en heb heel wat informatie gevonden en toen ik op weg van werk naar huis ik in de boekhandel dit tijdschrift zag:
waarin heel toevallig ook een groot artikel over de winning van goud stond, heb ik dat in het kader van mijn 'onderzoek' ook maar aangeschaft en doorgelezen. Ik kan nu wel pagina's vol gaan schrijven over de gevolgen van de winning van goud voor mens en milieu, maar dat is misschien een beetje veel, dus ik zal proberen het kort samen te vatten:

Goud heeft al eeuwen lang een grote aantrekkingskracht op mensen. Het is zeldzaam (de totale hoeveelheid goud die ooit is gewonnen is maar 161.000 ton), daardoor relatief waardevast en het ziet er gewoon mooi uit. Een gouden sieraad is een goed appeltje voor de dorst, zeker voor mensen die geen toegang hebben tot normale spaarbanken zoals nomaden en ook in deze onzekere tijden. Inmiddels zijn de rijkste, makkelijkst toegangelijke goudaders uitgeput en is de prijs van goud tot astronomische hoogten gestegen. Hierdoor is het rendabel geworden om ook goudhoudend gesteente, waarin minimieme gouddeeltjes zitten, te ontginnen. Om de één of andere reden bevindt zulk gesteente zich altijd in de mooiste en kwetstbaarste gebieden van de wereld, zoals het regenwoud in de Amazone of Indonesië. Het goud wordt gewonnen door het gesteente met een hogedruk spuit te verpulveren en daar dan vervolgens het goud uit te halen.


Deze manier van goudwinning laat een verwoesting achter in het oerwoud, grote gapende kraters vol met vies modderig water, waar de malariamug welig tiert, zoals op deze foto:

en in het oerwoud blijven grote hopen afgewerkt erts achter, voor de hoeveelheid goud nodig voor één trouwring moet ongeveer 250 ton erts worden uitgegraven. Helaas is dit nog niet het enige, het goud moet ook nog van het gesteente worden gescheiden. Dit kan met dure, schone methoden, maar het is veel makkelijker en goedkoper om het met kwik te doen. Het mengsel van goudhoudende verpulverde steen wordt geschud met kwik, dat zich aan het goud bindt en er als een soort klompje kan worden uitgevist. Vervolgens wordt het kwik met een brander van het goud afgedampt, de dampen verdwijnen ongecontroleerd in de omgeving. De winning van goud is de grootste bron van door mensen in het milieu gebracht kwik.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de ellendige arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers die het goud winnen; over een maand werken zonder loon en dan de laatste dag zoveel goudhoudend gesteente als je maar kunt dragen mee naar huis mogen nemen en dan maar moeten afwachten of er daadwerkelijk iets in zit; over de Boliviaanse vrouwen die de restanten uit de mijn kapot slaan en bij gebrek aan kinderopvang hun kinderen ook maar laten meewerken, over de steden zonder enige voorzieningen zoals riolering, afvalverwijdering en politie midden in het oerwoud uit de grond zijn gestampt en waar duizenden mensen wonen, over de mensen die hun huis en haard moeten verlaten omdat de overheid een groot bedrijf een concessie heeft gegeven voor het winnen van goud en ga zo maar door.

Nou vind ik goud heel mooi, maar als ik dit zo lees dan denk ik dus "laat maar", het goud mag dan wel blinken, maar voor de rest is het doffe ellende.

En nu ben ik dus aan het proberen om dit alles in een quiltje te verwerken, dat niet al te deprimerend is, maar daarover later meer.


Like I wrote before the current theme of "de Uitdaging" is "gold". I already thought up a lot of things about gold, but the inspiration for making a quilt turned out to be quite evasive.In the meantime the deadline, februari first, loomed closer and closer.
And then I saw the last part of a televisionprogram about gold mining in the amazon and the consequences for humans and environment and I was shocked. I googled it and found a lot of information and when I found a magazine with a big article on the subject, I just bought this too.

So, now can write pages about gold mining and its consequences, but I guess this will be a bit much, so I will just try to summarize it briefly:
Gold is really attractive for people for centuries. It is rare (the total amount of gold that has been mined is just 161.000 tons), which makes its value relatively stable and it just looks pretty. A piece of gold jewelery is a good nest egg, especially for people who don't have acces to regular banks like nomadic tribes and also in this insecure times. By nowm the richtest, easiestly accesible goldsupplies have been depleted and the price of gold has risen to astronomical heigths. This makes it profitable to mine rocks and stone with tiny flecks of gold in it. Gor some reason, these stone are in the most beautifull and fragile areas of the world, like the rainforest in the Amazon or Indonesia. The gold is mined by pulverizing the stones with high pressured water and getting the gold out of it later.
This way of goldming leaves the forsest devasted, there are large gaping craters, filled with filthy water in which malaria mosquito's flourish, like on the second picture.
Unfortunately this is not all, the gold has to be separated from the stone. This can be done by sophisticated, clean methods, but it is much easier and cheaper to just use mercury. The mixture of pulverized stone and water is shaken with mercury, which binds to the gold and can be picked out as a kind of clump. Then the mercury is evaporated with a blowtorch, leaving the vapours to disappeared in the environment. Gold mining is the biggest source of mercury in nature.

And I haven't written yet about the miserable labor circumstances of the miners who harvest the gold; about working for a month without pay, the reward being allowed to carry as much of the rocks home as you can and just having to see wether there is any gold in it; about the women who smash the trash from the mines to pieces in order to see whether there is still some gold in it; about their children who (in the absence of day care) just go with them and also smash some stones; about the cities without any utilities like plumbing, water and police that have grown in a very short period of time in the middle of the jungle which house thousands of people, about the people who are forced to leave their houses because their government has given a big company
the concession to mine the gold under it, and a lot more.

I think gold is really pretty but after reading all this, I just think, "no thanks". The gold may be shiny but the rest is sheer misery. So now I am trying to desigh a quilt about this which isn't too depressing, so will be continued.

3 opmerkingen:

Gina zei

I get that magazine on subscription as it fascinates me.

love and hugs Gina xxx

AnneJeu zei

Ik ben een zilver mens, dus draag nooit goud. En nu al helemaal niet meer!!!!
Maar ik heb niet uitgezocht hoe dat gewonnen wordt....struisvogel politiek!!!
Maar geweldig hoe je je in de materie verdiept, Margeeth!
Ben heel benieuwd hoe je dit gaat uitwerken.

Anoniem zei

Ik heb het artikel ook gelezen. Best schokkend! Heel goed van je , om het zo te kunnen omschrijven!