woensdag 20 februari 2008

Eens iets anders dan blote dames

Gisteren zat bij de post deze kaart naar een stilleven van Botero, gemaakt door Gerrie.Op de achterkant had ze geschreven: "Stilleven van Botero, iets anders dan blote dames!" Gerrie, je hebt helemaal gelijk, deze swap heeft een boel blote dames gegenereerd, niet echt verrassend want deze schilder heeft er ook veel geschilderd.

En over blote dames gesproken; deze foto zag ik (gevonden door haar) bij haar. Oei.


Yesterday the Botero-card Gerrie made me arrived. On the back she had written "Still life of Botero, something else than naked ladies". Gerrie, you are absolutely right, this Botero swap generated a lot of naked ladies, which isn't surprising since this painter painted them a lot.

Talking about naked ladies; this picture I saw (found by her) at hers. Omigawd!

Geen opmerkingen: